Јасната имагинација и одличната имплементација на транспарентните решенија се основа за реализирање на успешни проекти.

 
 
 
 
 
 

Архива

 
 
 • Систем за наводнување Калце - Накло

  21.03.2013

  Во пролетта 2013 година ја изведовме надградбата на системот за наводнување Калце Накло. Ги изведувавме механичките и електричните работи за приближно 12 км нови цевководи PEHD (d450-d90) и на постојниот објект за црпење / филтрирање го надградивме со електромеханичка опрема со соодветен капацитет.
  Повеќе за...
   
 • Обнова на техниката во базенот Тиволи

  01.07.2012

  Заедно со партнерската компанија DARRTECH doo успешно ја завршивме првата фаза од проектот за реновирање на техниката во базенот на покриениот училиштен базен во Тиволи. Работите опфаќаа комплетно реновирање и замена на инсталациите за притисок, претекување и одводнување, компензациски сад и миење на базенот, замена на филтрацијата и комплетен систем за контрола, анализа и подготовка на водата во базените.
  Повеќе за...
   
 • Обнова на хидрантната мрежа во тунелот Каравнке

  16.09.2011

  На почетокот на август 2011 година ЦМЦ Екокон д.о.о., како водечки партнер заедно со компанијата Комуналне градње Гросупље доо, почна со обнова на хидрантната мрежа надвор и во тунелот Караванке.
  Повеќе за...
   
 • Стакларница Храстник

  15.08.2009

  Во Стакларница Храстник испорачавме и изведовме инсталација на системот Victaulic за ладна и технолошка вода.
  Повеќе за...
   
 • Заштита на изворот на вода Мрзлек

  16.07.2009

  Во 2009 година учествувавме во реализацијата на важниот проект „Заштита на изворот на вода Мрзлек и снабдување на населението со вода за пиење од Трновско - Бањашка Планота, Горишка Брда и Випавската Долина“ ...
  Повеќе за...
   
 • Литострој Улитки д.о.о.

  18.06.2009

  Изведба на системот за ладење за новите печки за термичка обработка на леани легури со помош на технологијата Victaulic за спојување на цевки и фазонски парчиња.
  Повеќе за...
   
 • Централа уред за пречистување Љубљана

  24.01.2005

  За нарачувачот ЈП Водовод - канализација д.о.о. извршивме испорака и монтажа на комплетната електронска, механичка и електрична опрема.
  Повеќе за...
   
 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk