Јасната имагинација и одличната имплементација на транспарентните решенија се основа за реализирање на успешни проекти.

 
 
 
 
 
 

Словенска цеста во Љубљана

Словенска цеста во Љубљана

09.05.2015

Нашата компанија во рамките на реконструкцијата на водоводната мрежа, изврши монтажни работи заедно со снабдувањето на материјал. Работите опфаќаа имплементација на 400 m водовод од нодуларен лив DN200 и DN300, имплементација на хидрантна мрежа на плоштадот во Ајдовшчина, изведба на куќни приклучоци и две фонтани за пиење вода.

Паралелно со реконструкцијата на водоводот се одвиваше и обновата на јавното осветлување. Нашата компанија, како подизведувач на компанијата КПЛ д.д., во март 2015 година започна со снабдување на материјали и имплементирање на електромонтажни работи за јавното осветлување. Работите опфаќаа инсталација на седум канделабри, закачување на надолжни и попречни челични жици, каблирање, инсталација на LED-светилки, монтажа на подни ламби, реставрација на осветлувањето кај објектот на Пошта Словенија и надградба на системот за комуникација на контролниот систем со LED-светилки.

Во соработка со партнерите и со проектантите за подрачјето на Словенска цеста развивме нов тип паметна LED-светилка за закачување на челична жица.

Потоа продолживме со работа на подрачјето на Цанкарјева цеста во Љубљана, каде што како подизведувачи на КПЛ д.д. во август 2015 година почнавме со реконструкција на примарниот водовод LŽ DN325, изграден во 1889 година, заедно со секундарниот водовод LŽ DN100. Инсталиравме вкупно 750 m цевководи DN400, DN300 и DN100 од нодуларен лив и реновиравме неколку куќни приклучоци.
 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk