По внимателно планираните водоводни мрежи тече чиста вода во секој дом.

 
 
 
 
 
 

Актуелно

 
 
 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk