Сертификати

ЦМЦ Гроуп е застапник и дистрибутер на водечките трговски марки за водоводна и комунална инфраструктура.

 
 
 
 
 
 

Сертификати

Политика за квалитет, животна средина и заштита на здравје и безбедност при работа клик


ISO 9001-2015 - MK  - клик
ISO 9001 - 2015 - EN - клик

ISO 14001 - 2015 - MK - клик
ISO 14001 - 2015 - EN - клик

ISO 45001 - 2018 - MKклик
ISO 45001 - 2018 - EN - клик

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk