Јасната имагинација и одличната имплементација на транспарентните решенија се основа за реализирање на успешни проекти.

 
 
 
 
 
 

Некои поголеми проекти

 • Примена на мерења на отпадните води во отворени канали: Данфос компресорс д.о.о., Чрномељ; Искра кондензатори д.д., Семич; Јулон д.д., Љубљана, ИБИ Крањ
 • Испорака и монтажа на мерната линија за водомери 1/2" до 6/4" за ЈП Водовод и канализација Скопје; Испорака и монтажа на две мерни линии за водомери на ЈП Водовод - канализација д.о.о., Љубљана (а: мерна линија за водомери 1/2" до 6/4", б: мерна линија за водомери од DN50 до DN 150); Испорака на мерна линија за Херцег Нови
 • Испорака на мерна линија за калибрирање на водомери, Скопје.
 • Канализациски систем на северната и источната заобиколница, Љубљана.
 • Обнова на канализацијата во Лука Копер д.д.; Обнова на канализацијата во водоводниот центар Клече, Љубљана; Уредување на апликациите за мерење на отпадните води во отворени канали: Данфос компресорс д.о.о., Чрномељ; Искра инфраструктура во индустриската зона Рудник; Обновување на канализацијата на улиците Опекарска и Јурчкова цеста во Љубљана.
 • Обновување на водоводот Брест, Љубљана; Обновување на водоводот на Дунајска цеста Љубљана; Обновување на водоводот на Партизанска улица во Сежана; Водовод Крог - Баковци; Водовод Тишина; Водовод Бодонци; Водовод Вучаја Вас-Белтинци; Преместување на водоводот на АС Ленард-Белтинци, Преместување на водоводот АС Благоверица-Луковица; Преместување на водоводот АС Благоевица-Подмиљ; Водовод Гора-Кол; Водовод Ребернице; Белокрањски водовод; Водовод Прелока; Водовод Прежганје, Шишка и Хрушица; Преместување на цевководот AC Ново Место; Водовод Вирк-Пуштал; Обновување на магистралниот водовод Птуј; Хидрантна мрежа за хотел Палас во Копер; Хидрантна мрежа во тунелот Врмац во Црна Гора.
 • ЛЖ одводнување: мост Харфа; заобиколница Љубљана; Мост Иванча Горица, Долењска АС; вијадукт Злокарје, Горењска АС; вијадукт Тржишка Бистрица (400м); мост Радље об Драви, Вранке, Бивје (500 м), надвозник на AC на делницата Доленска, вијадукт Грабе.
 • ЛЖ внатрешна канализација и одводнување на објекти: Институт за онкологија, Љубљана; Психијатриска клиника, Љубљана; Деловна зграда на ЈП Водовод - канализација, Љубљана; Поштенски центар Вич, Љубљана; Сити Парк-БТЦ Љубљана; Центер Кризант Љубљана, ПСЦ Тројка Љ., објект на Пошта во Љубљана.
 • Канализациски и дренажни системи со ЛЖ цевки (систем HDE-EPAMS): Бизнис-зграда Плива, Загреб, Нова педијатриска клиника, Љубљана.
 • ЛЖ внатрешна канализација и дренажа: Стадион Динамо, Загреб; Спортска сала Зетра, Сараево; Бизнис-центар Бранимир Загреб; Центар Горан Иванишевиќ Сплит; Болница Скопје.
 • Проект за далечинско читање на водомери со системот M-bus: Љубљана, Копер, Загреб
 • Проект за далечинско читање на водомери со систем М-БУС и CMC МО-1, Нова Горица.
 • Испорака на опрема за автоматско следење на потрошувачката на вода во Дрога д.д., Порторож.
 • Испорака и инсталација на опрема за далечинско следење на потрошувачката на вода на пумпна станица „Шмарјетна Гора", Комунала Крањ
 • Испорака и инсталација на пумпна станица за технолошка вода во компанијата ЦАЛЦИТ Камник
 • Испорака и монтажа на пумпна станица за вода за пиење во Млачево
 • Филтрација на технолошка вода во ТИМ доо Лашко
 • Филтрација на вода за ладење во АЦРОНИ д.д. Јесенице, ГОРЕЊЕ д.д. Велење
 • Филтрирање на водата за пиење (неколку села на Крас)
 • Испорака на ЛТЖ дуктилни капаци за: ВО-КА Љ. (редовна обнова на шахтите), КП Радовљица, НИВО дд Цеље
 • Испорака и монтажа на пумпи и регулација (DN350); Високо
 • Испорака и монтажа на црпалки, регулација и филтрирање; Калце
 • Испорака и монтажа на арматури и контролна опрема; ТАИСЕИ, Македонија
 • Испорака и инсталација на хидрантна мрежа; тунел Созина, Црна Гора
 • Испорака и монтажа на водовод (DN600); Валтура - Медулин, Хрватска
 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk