OI

Постигнатите резултати и довербата на деловните партнери нè обврзуваат секогаш да изведуваме напредни решенија.

 
 
 
 
 
 

Локација

ЦМЦ ГРОУП доо
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје
Република Северна Македонија

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk