Постигнатите резултати и довербата на деловните партнери нè обврзуваат да секогаш реализираме проекти со напредни решенија.

 
 
 
 
 
 

Референции


 
 
 

Погледнете ја архивата на нашите референции и нашите поголеми проекти.

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk