Постигнатите резултати и довербата на деловните партнери нè обврзуваат да секогаш реализираме проекти со напредни решенија.

 
 
 
 
 
 

Референции


 
 
 • Проект за централен пречистителен уред кај Вртојбица

  21.03.2016

  Во март 2016 година е завршен проектот за реализација на механички и електрични инсталации во објектот ЦЧН Нова Горица со капацитет од 50.500 PE.
  Повеќе за...
   
 • Словенска цеста во Љубљана

  09.05.2015

  Во ноември 2014 година, како подизведувач на компанијата ХНГ д.о.о. во рамките на реновирањето на Словенска цеста во Љубљана, започнавме со изведба на реконструкцијата на јавниот водовод на подрачјето меѓу Шубичева улица и Госпосветска цеста.
  Повеќе за...
   
 • Проект Drinkadria

  01.04.2015

  Испорака и монтажа на мерачи на проток и мерачи на притисок или ниво, опрема за телеметрија и GPRS-пренос на податоци од мерни точки до системот SCADA со негова надградба во рамките на проектот Drinkadria.
  Повеќе за...
   
 • Хидрантна мрежа на тунелот Лочица

  03.11.2014

  Во ноември 2014 година во ЦМЦ Екокон д.о.о., како водечки партнер заедно со ЦВП инженеринг д.о.о., почнавме изградба на хидрантна мрежа, пумпна станица и LED-показатели во тунелот со два отсека Лочица (приближно 750 m секој тунел) на делницата AC Вранско - Благовица.
  Повеќе за...
   
 
 
 

Погледнете ја архивата на нашите референции и нашите поголеми проекти.

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk