Јасната имагинација и одличната имплементација на транспарентните решенија се основа за реализирање на успешни проекти.

 
 
 
 
 
 

Стакларница Храстник

Стакларница Храстник

15.08.2009

Во Стакларница Храстник испорачавме и изведовме инсталација на системот Victaulic за ладна и технолошка вода..

 Карактеристики на проектот:

  • изведба на цевководот за технолошка и ладна вода од нерѓосувачки челик,
  • димензии од DN 15 до DN 200 во вкупна должина приближно 1.200 m,
  • монтажа на висина од 3,5 m,
  • поради временските ограничувања, единствениот начин на поврзување што гарантира извршување во временскиот рок (петпати побрзо од заварувањето),
  • поради обликот на заптивките медиумот нема контакт со куќиштето за спојување и бидејќи околината не е агресивна, може да се користат поцинкувани спојки,
  • поради потребата од расклопување на врските, изведбата Victaulic е во просек само 20% од вредноста на прирабничката врска.
 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk