Јасната имагинација и одличната имплементација на транспарентните решенија се основа за реализирање на успешни проекти.

 
 
 
 
 
 

Литострој Улитки д.о.о.

Литострој Улитки д.о.о.

18.06.2009

Изведба на системот за ладење за новите печки за термичка обработка на леани легури со помош на технологијата Victaulic за спојување на цевки и фазонски парчиња.

За клиентот, компанијата Литострој Улитки д.о.о., беше изведена изградба на систем за ладење на печките за термичка обработка на производите од леано железо.

Целосниот систем мери околу 850 метри во должина и димензиите се движат од DN200 до DN 50. При системот за ладење беа употребени стандардни и нерѓосувачки челични цевки, а со помош на техниката за спојување Victaulic инсталацијата беше лесна и брза.

 
 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk