Јасната имагинација и одличната имплементација на транспарентните решенија се основа за реализирање на успешни проекти.

 
 
 
 
 
 

Проект за централен пречистителен уред кај Вртојбица

Проект за централен пречистителен уред кај Вртојбица

21.03.2016

ЦМЦ Екокон за главниот изведувач ОТВ испорача и изведе монтажа на електрични инсталации и на системот за вентилација. Во исто време екипата на ЦМЦ Екокон инсталира хидромеханичка опрема на системот за механичко претходно чистење и дел од опремата во процесот на обработка на калта, како и снабдување и имплементација на сите потребни цевни врски.

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk