Јасната имагинација и одличната имплементација на транспарентните решенија се основа за реализирање на успешни проекти.

 
 
 
 
 
 

Обнова на техниката во базенот Тиволи

Обнова на техниката во базенот Тиволи

01.07.2012

Заедно со партнерската компанија DARRTECH doo успешно ја завршивме првата фаза од проектот за реновирање на техниката во базенот на покриениот училиштен базен во Тиволи. Работите опфаќаа комплетно реновирање и замена на инсталациите за притисок, претекување и одводнување, компензациски сад и миење на базенот, замена на филтрацијата и комплетен систем за контрола, анализа и подготовка на водата во базените.

Посебност на проектот е користење на технологијата за чистење со процесот на ултрафилтрација, како прв ваков пример во јавните базени. Освен висококвалитетниот систем за ултрафилтрација и претходно филтрирање, инсталирана е и главна пумпа на притисок со рекуперација на топлината, за подготовка на компримираниот воздух се користи компресор со навртки, а сите хемиски анализи се изведуваат со опремата Siemens (Wallace Tiernan). Контролата и управувањето со целиот систем е целосно автоматизирана и ги вклучува сите безбедносни карактеристики што овозможуваат оптимално дејствување во саканите параметри.

Откако ќе се изврши реновирање на опремата за спортскиот базен, во втората фаза ќе се инсталира опрема за третман на отпадните води од двата базена, со што ќе се овозможи повторна употреба на водата во системот, а со тоа и дополнителни заштеди во работењето на базенскиот комплекс.

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk