Проектирање, изведба, продажба, инсталација и одржување на водоводните системи, како и на системите за мерење и филтрација на вода со 24-часовна техничка поддршка.

 
 
 
 
 
 

Водомери

Механичките водомери се поделени во две главни групи:

  • Водомери со индиректна процедура за мерење на волуменот, при што измерениот медиум се доведува до сечилата на роторот. Ротацијата на роторот е пропорционална на брзината на протокот и, следствено на тоа, на проточниот волумен. Во оваа група спаѓаат поединечните и мултифункционалните водомери со крилест механизам, Woltmann и турбинските бројачи.
  • Непосредни просторни водомери, каде што измерениот медиум постојано се полни и се празни во мерниот волумен. Најпознати изведби се водомерите со прстенест клип и мерачите со заоблен заб.

Во иновативниот дизајн на системите за мерење на потрошувачката на вода се комбинираат, како водомерните, така и и системите за отчитување. Корисноста на решението вклучува системи за третман на водата во јавните претпријатија, споделување на трошоците за вода по потрошувачка, контрола и дистрибуција во водоводните мрежи, во индустриските и во станбените системи.

Групацијата Apator го комбинира производството на плинометри, електрични мерачи и водомери. Покрај водомерите Apator, во зависност од специфичните барања на индивидуалните апликации, нудиме и водомери од други производители, како Sensus, Xylem brand, со акцент на квалитетот, сигурноста на работењето и едноставноста на решението.

Сите водомери соодветствуваат со одредбите од Законот за метрологија и Правилникот за мерилата на територија на РСМ.

 
 
 
Ако сте заинтересирани за повеќе, ве молиме контактирајте не на телефон +389 23 130 293 или преку онлајн формуларот.
 
 
 

Пребарувач

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk