Проектирање, изведба, продажба, инсталација и одржување на водоводните системи, како и на системите за мерење и филтрација на вода со 24-часовна техничка поддршка.

 
 
 
 
 
 

Имплементација и одржување

Од досегашната практика во инженерската група стекнавме искуства во областа на проектирањето, изградбата и одржувањето на водоводните инсталации и цевководи, системите за централно огревање, мерната техника и инсталацијата на опрема за далечинско читање на потрошувачката на течности, гас и електрична енергија. Добиените референции ви обезбедуваат целосни технички решенија до реализацијата на проектот и одржувањето. За продадената опрема нудиме техничка поддршка, со редовни прегледи и сервис се грижиме за нејзиното непречено работење во сите услови.

 
 
 
Ако сте заинтересирани за повеќе, ве молиме контактирајте не на телефон +389 23 130 293 или преку онлајн формуларот.
 
 
 

Пребарувач

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk