Проектирање, изведба, продажба, инсталација и одржување на водоводните системи, како и на системите за мерење и филтрација на вода со 24-часовна техничка поддршка.

 
 
 
 
 
 

Машински инсталации и водовод

Во рамките на инженерската компанија ЦМЦ Екокон д.о.о. вршиме комплетни монтажни работи на системите за надворешни водоводи. Работите се вршат во соработка со градежни компании, кои се грижат за својот дел (земјени и градежни работи), а ЦМЦ Екокон ги врши монтажните работи заедно со снабдувањето на потребните материјали според проектите или релевантните стандарди.

Во рамките на нашите работи се линиите за водоводни цевки со фазонски елементи и арматури, водоводни шахти, хидранти, вентилатори, калници, водомерни места на линиските цевководи, црпалки со комплетна електрична контролна опрема, филтер-станици.

За извршување на овие работи имаме обучени монтажери со цела потребна опрема за инсталација на овие цевководи.


 
 
 
Ако сте заинтересирани за повеќе, ве молиме контактирајте не на телефон +389 23 130 293 или преку онлајн формуларот.
 
 
 

Пребарувач

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk