Проектирање, изведба, продажба, инсталација и одржување на водоводните системи, како и на системите за мерење и филтрација на вода со 24-часовна техничка поддршка.

 
 
 
 
 
 

Мерна техника

Во областа на мерната опрема, покрај советувањето при димензионирањето и изборот на опрема, може да понудиме:

 • контрола на калибрацијата на мерачите на проток ABB (тип Watermaster / тип Aquamaster) со алатки
  за верификација „во работа"

  - со редовни контроли го проверуваме работењето на системот
  - убедени сме во точноста на измерените вредности
  - превентивно одржување на процесите и на објектите
  - ги идентификуваме и ги отстрануваме грешките
  - создаваме следење на мерењето

 • изведба на мерењето на протокот на течности со преносни ултразвучни мерачи од фамилијата KATflow

 • најмување на преносни ултразвучни мерачи на протоци или енергија за контрола на пумпи, арматури, системи HVAC, котларници, производствени процеси итн.

 

 
 
 
Ако сте заинтересирани за повеќе, ве молиме контактирајте не на телефон +389 23 130 293 или преку онлајн формуларот.
 
 
 

Пребарувач

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk