Проектирање, изведба, продажба, инсталација и одржување на водоводните системи, како и на системите за мерење и филтрација на вода со 24-часовна техничка поддршка.

 
 
 
 
 
 

Подготовка на водата

Сите живи суштества имаат потреба од вода за да може да постојат, но, за жал, чистата вода денес е реткост. Бидејќи основната насока на нашата компанија е зачувување на околината и еколошка употреба на енергетските производи, ние нудимеr:

- Филтрација на водата (механичка, песочна, со активен јаглен, со филтри за самомиење, ултрафилтрација, обратна осмоза), во зависност од резултатите на анализата на суровата вода, може да предложиме соодветно решение.

- Дезинфекција на водата (со озон, со хлор или хлородиоксид, со хипохлорит и со УВ-светлина), во водата може да бидат присутни разни бактерии, микроорганизми. Со нашите системи и уреди за дозирање, системот може да се дезинфицира локално или, пак, во целата инсталација.

- Омекнување на водата, тврдата вода претставува огромен проблем, поврзан со непотребни трошоци, во домаќинството и во индустријата. Ние нудиме системи за омекнување на водата за сите ваши потреби.

 
 
 
Ако сте заинтересирани за повеќе, ве молиме контактирајте не на телефон +389 23 130 293 или преку онлајн формуларот.
 
 
 

Пребарувач

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk