Проектирање, изведба, продажба, инсталација и одржување на водоводните системи, како и на системите за мерење и филтрација на вода со 24-часовна техничка поддршка.

 
 
 
 
 
 

Индустриски инструменти

Основен предуслов за автоматизација на денешниот производствен процес е познавање на реалните параметри на процесот што се одредени со мерните инструменти. Во модерен, брзо реагирачки и безбеден индустриски процес, барањата за мерна опрема мора да бидат поставени високо:

 • висока точност
 • јасна функционалност, едноставна употреба
 • брзо одржување и ефикасна цена
 • проверка на опремата „во функција"
 • самодијагностика и сопствена контрола на работењето
 • робустност
 • комуникациски можности
Планерот на индустрискиот процес обично заклучува дека грешките во мерењето ќе бидат во рамките на предвидените граници, но конечните услови „ќе ги постави" самото мерно место.
Мерната опрема на производителот Foxboro / Eckardt нуди мерни решенија за најсложените процеси и услови. 

 • Мерачи и сензори со апсолутен, релативен или диференцијален притисок за течности и гасови;
 • Мерачи на нивоа;
 • Температурни сензори;
 • Мерачи на проток: Vortex (пара), Coriolis, магнетно индуктивен, DP;
 • Пневматски регулатори на положбата (позиционери);
 • Аналитичка опрема.
 
 
 
Ако сте заинтересирани за повеќе, ве молиме контактирајте не на телефон +389 23 130 293 или преку онлајн формуларот.
 
 
 

Пребарувач

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk