Проектирање, изведба, продажба, инсталација и одржување на водоводните системи, како и на системите за мерење и филтрација на вода со 24-часовна техничка поддршка.

 
 
 
 
 
 

Притисок и ниво

Силициумски сензор од нерѓосувачки челик

тип DMP 331 за различни апликации Ø = 34.5 mm

 • Сензор од не ‘рѓосувачки челик

 • Мерен опсег на влезен сигнал од 0 до 60 bar
 • Класа на точност според IEC 60770 или еквивалетно
 • Напојување - 24 VDC
 • Точност на мерење - <0.35 %
 • Излезен сигнал - 4.. 20 mA со две жици или со три жици 0..20 mA / Vs=0…10 V
 • Одлично термално однесување
 • Стабилност на подолг период
 • Големина на портата за притисок: G ½’'

тип LMP 307 за мерење ниво Ø < 25 mm

 • Сензор од не ‘рѓосувачки челик
 • Мерен опсег на влезен сигнал од 0÷250mH20
 • Класа на точност според IEC 60770 (Точност ≤ ±0.35%)
 • Напојување -24 VDC
 • Излезен сигнал од 4.. 20 mA / Vs = 8 …32 V DC
 • Стабилност на мерењето на поголем временски период (≤ ± 0.1 % годишно)
 • Температура на работа -20°C до +70°C
 • Класа на заштита IP68
 • Сертификат за употреба со питка вода од EHEDG и DVGW 

тип DSP 210 без одвојување на медиумот Ø = 18 mm

 • подрачје на притисок: 20 мбар до 7 бари
 • употреба: гасови, компримиран воздух, течности и неагресивни медиуми

тип DSP 210 без одвојување на медиумот Ø = 18 mm

 • подрачје на притисок: 20 мбар до 7 бари
 • употреба: гасови, компримиран воздух, течности и неагресивни медиуми

тип DSP 410 / DSP 411 / DSP 412 со мембрана од нерѓосувачки челик Ø = 18 mm

 • подрачје на притисок: 100 мбар до 400 бари
 • употреба: гасови и течности компатибилни со нерѓосувачки челик

тип DSP 413 со мембрана од нерѓосувачки челик Ø = 15 mm

 • подрачје на притисок: 400 мбар до 40 бари
 • употреба: за потопни сонди Ø 17 mm, како и за претворачи на притисок G 1/2" со преден приклучок


Керамички дебелослоен сензор

тип DSK 511 со предна мембрана Ø = 18 mm

 • подрачје на притисок: од 0,5 бари до 600 бари
 • употреба: за агресивни медиуми и кислород, со предна мембрана предност за висока вискозност и контаминирани медиуми

тип DSK 516 со предна мембрана Ø = 15 mm

 • подрачје на притисок: 0,5 бари до 600 бари
 • употреба: за потопни сонди Ø 17 mm, како и за претворачи на притисок G 1/2" со преден приклучок

тип DSK 611 во монолитна верзија Ø = 18 mm

 • подрачје на притисок: 2 бара до 400 бари
 • употреба: за производите OEM со одличен однос на цена / перформанси


Силициумски сензор од нерѓосувачки челик

MSG (microfused)

 • подрачје на притисок: 3,5 бари до 700 бари
 • апликација: хидраулични апликации и системи со кислород

тенкослоен сензор

 • подрачја на притисок: од 60 бари до 2.200 бари
 • апликација: хидраулични апликации

мерни листови

 • подрачје на притисок: 1.000 бари до 6.000 бари
 • апликација: хидраулични апликации, високи динамични притисок


Капацитивен керамички сензор

тип DSK 701; Ø = 32.4 mm

 • подрачје на притисок: 60 мбар до 20 бари

тип DSK 720 M; Ø = 18 mm

 • подрачје на притисок: 100 мбар до 50 бари

Употреба: првенствено хидростатично мерење на нивото, како на навојниот сензор или потопната сонда, така и на агресивните медиуми (киселини, алкални раствори...)

Сите сензори за притисок и ниво се достапни во голем број верзии за механички и електрични приклучоци и со сигнални опции. Достапен е широк спектар на единици за прикажување и регулациски уреди.

 
 
 
Ако сте заинтересирани за повеќе, ве молиме контактирајте не на телефон +389 23 130 293 или преку онлајн формуларот.
 
 
 

Пребарувач

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk