Проектирање, изведба, продажба, инсталација и одржување на водоводните системи, како и на системите за мерење и филтрација на вода со 24-часовна техничка поддршка.

 
 
 
 
 
 

PAM Integral®

1. Дуктилниот лив е висококвалитетен лив со додаток на магнезиум. Содржи јаглерод во чиста форма како сфероиден графит. Поради тоа ливот има добри механички својства, како што се: висока граница на еластичност, цврстина на истегнување и добра ударна цврстина.

Дуктилниот лив, кој го користи производителот Pont-A-Mousson за производството на цевки, ги има следниве механички својства:

 • граница на еластичност: од 270 до 300 N/mm2,
 • цврстина на истегнување: 420 N/mm2,
 • издолжување: > 10%

2. PAM произведува цевки, канали и прирабници и арматура од нодуларен лив со димензии од DN 60 до DN 2000.

Цевките и фазонските парчиња имаат различни типови зглобови:

 • стандарден прстенест спој,
 • стандарден прстенест спој Vi - за сидрење,
 • стандарден прстенест спој за сидрење со прстен за заклучување,
 • експрес стандарден и експрес сидрен спој,
 • прирабничка спојка (фазонски парчиња со вртливи прирабници).

3. Нискиот фактор на грубост (K = 0,03) и фактички посветлиот дијаметар од номиналниот даваат многу добри хидраулични својства и многу мали загуби во мрежата.

4. За мрежата од дуктилен лив не се потребни понатамошни активности за одржување.

5. Во повеќето случаи на цевководот не е потребна катодна заштита бидејќи завртката дејствува како изолатор.

6. Квалитетот на надворешната заштита на цевката гарантира многу висока антикорозивна самозаштита и при евентуални физички оштетувања.

7. Еластичноста на материјалот на цевката и изведбата на спојката овозможуваат приспособување на конфигурацијата на терен во текот на поставувањето и подоцна (до 5° - зависност од дијаметар) со 100% затегнатост.

8. Цевките на надворешната страна се заштитени со 200 g/m2 Zn или 400 g/m2 ZnAl и дополнително епоксидно средство за премачкување.

9. Во внатрешноста цевките се заштитени со цементен малтер Ал, во согласност со стандардот ISO 4179-1985.
Цементниот малтер Ал се нанесува центрифугално и тоа дава многу мазна внатрешна површина, а со тоа и добар карактеристичен проток. Цементниот малтер Ал е многу отпорен на абење и затоа брзината на протокот во цевките INTEGRAL може да биде:

 • до 7 m/s при постојан проток,
 • до 10 m/s при повремен проток.

Цементниот малтер Ал има и висока хемиска отпорност и може да се користи во повеќето дренажни медиуми во канализацискиот систем:

 • pH од 4 до 12: при постојан проток
 • pH од 3 до 12: при повремен проток.

10. Изборот на цевката INTEGRAL значи избор на долгорочна гарантирана водоотпорност.

Искуството покажува дека во сите видови почви се неизбежни неочекувани настани, дури и таму каде што најмалку се очекуваат.

На пример, постелката станува непотребна при поставувањето на цевките. Истражувачкиот центар Pont-A-Mousson експериментално докажа дека со бранувањето на подземните води најситните честички на песок во близина на цевката се исфрлаат во околната земја.

Ова значи дека под одредени услови постелката од ситен песок ќе исчезне во рок од неколку месеци или дури и во рок од неколку недели, со што ќе го остави гасоводот во директен контакт со тврдата подлога.

Системот Integral се грижи да има висока безбедност. Обезбедува гаранција при различни услови на поставување и различни работни услови, како што обично се предвидува, без оштетувања.

11. Спротивно од цевководот INTEGRAL се канализациските системи што не се водонепропустливи, кои предизвикуваат двојно оштетување на околината:

 • Како навлегување на отпадните води во земјата и во подземните води.
 • Како навлегување на подземната вода во главната канализација, со што во голема мера се зголемува количеството отпадна вода што треба да се прочисти. Поради тоа, уредите за чистење се преоптоварени, што резултира со одлив на нетретирана отпадна вода во природната средина.
 • Канализациските цевководи од дуктилен лив несомнено се оптимален избор за повеќето ситуации.
 
 
 
Ако сте заинтересирани за повеќе, ве молиме контактирајте не на телефон +389 23 130 293 или преку онлајн формуларот.
 
 
 

Пребарувач

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk