Проектирање, изведба, продажба, инсталација и одржување на водоводните системи, како и на системите за мерење и филтрација на вода со 24-часовна техничка поддршка.

 
 
 
 
 
 

Систем EPAMS® HDE

EPAMS е сифонски систем за одводнување на врнежи со плочи од нерѓосувачки челик и вертикални линии од литожелезни цевки и фазонски парчиња. Тој е во согласност со стандардот SIST EN 877.

Конвенционален систем Сифонски систем

Предности:

 • без наклон за колектори
 • самопречистителен систем поради поголеми брзини
 • помали дијаметри на цевките за собирање и паѓање
 • помалку закопани линии и шахти
 • пократко време за изведба
 • помали трошоци за изолација од кондензација поради помалите дијаметри
 • заштеда на простор под покривот
 • заштеда на материјал и на работа
 • корисен како сифонски систем при интервентно одводнување

Типичен пример на конвенционален систем за одводнување:

 • 12 вертикални линии
 • поголеми димензии
 • комплексен подземен систем за собирање
 • големи трошоци за ископување

Типичен пример на системот EPAMS за одводнување на покриви:

 • само три вертикални линии
 • помали димензии
 • помалку подземни линии
 • пократко време на монтирање
 
 
 
Ако сте заинтересирани за повеќе, ве молиме контактирајте не на телефон +389 23 130 293 или преку онлајн формуларот.
 
 
 

Пребарувач

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk