Јасната имагинација и одличната имплементација на транспарентните решенија се основа за реализирање на успешни проекти.

 
 
 
 
 
 

Централа уред за пречистување Љубљана

Централа уред за пречистување Љубљана

24.01.2005

За нарачувачот ЈП Водовод - канализација д.о.о, извршивме испорака и монтажа на комплетната електронска, механичка и електрична опрема за потребите на технолошкиот процес во објектот Централен уред за чистење Љубљана. Капацитетот на уредот е 300.000 PE.

 
 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk